NV2A Fysik A

Tema

Tid Typ Innehåll Kurslitteratur
11/1
v 2

 • Uppgifter från Repetitionskurs i fysik
 • Tryck
 • Tryck mellan fasta kroppar
Nexus Fysik A s 113-122
11/1
v 2
Lab

s 113-122
12/1
v 2

 • Tryck i vätskor och gaser
s 113-122
12/1
v 2
Lab

s 113-122
18/1
v 3

 • Archimedes princip
 • Lufttryck
 • Fontäner
 • Allmänna gaslagen
s 123-133
18/1
v 3
Lab
 • Archimedes princip
s 123-133
19/1
v 3

 • Uppgifter Tryck
s 123-133
19/1
v 3
Lab
 • Archimedes princip
s 123-133
25/1
v 4

 • Reflektera Tryck
 • Uppgifter Tryck
 • Värme och temperatur
 • Mysteriet med värme och temperatur
s 130-141
25/1
v 4
Lab
 • Specifik värmekapacitet
  • Vatten
  • Bly

26/1
v 4

 • Materiens tillstånd
s 142-147
26/1
v 4
Lab
 • Specifik värmekapacitet
  • Vatten
  • Bly

1/2
v 5

 • Inställd lektion

1/2
v 5
Lab
 • Inställd lektion

2/2
v 5

 • OBS! Vikarie
 • Värmeöverföring
 • Kylmaskiner o värmepumpar
 • Reflektera Värme och temperatur
s 148-151
s 152-159
2/2
v 5
Lab
 • Inställd lektion

8/2
v 6

 • Uppgifter Värme och temperatur
s 160-170
8/2
v 6
Lab
 • Kylmaskiner o värmepumpar
 • Reflektera Värme och temperatur
s 160-170
9/2
v 6

 • Elektricitet
 • Laddning
s 160-170
9/2
v 6
Lab
 • Kylmaskiner o värmepumpar
 • Reflektera Värme och temperatur
 • Gnidningselektricitet
s 160-170
15/2
v 7

 • Ledare, halvledare och isolatorer
 • Elektriska kretsar
 • Grundläggande kopplingar
s 171-177
s 178-185
15/2
v 7
Lab
 • Ohms lag

16/2
v 7

 • Uppgifter Kopplingar
s 178-185
16/2
v 7
Lab
 • Ohms lag

v 8

 • Sportlov

1/3
v 9

 • Exempel
 • Uppgifter Kopplingar
 • Elektromotorisk spänning och polspänning
s 182-185

1/3
v 9
Lab
 • Multimeter

2/3
v 9

 • Effekt
 • Elektriska fält
 • Reflektera Elektricitet
s 186-194
2/3
v 9
Lab
 • Multimeter

8/3
v 10

 • Prov Energi, Tryck & Värme och temperatur (kap 5, 6, 7)
 • Uppgifter Elektricitet
s 195-201
8/3
v 10
Lab
 • Uppgifter Elektricitet
s 195-201
9/3
v 10

 • Optik
s 202-211
9/3
v 10
Lab
 • Uppgifter Elektricitet
s 195-201
15/3
v 11

 • Ljusets brytning
s 212-217
15/3
v 11
Lab


16/3
v 11

 • Färger
s 218-221
16/3
v 11
Lab


22/3
v 12

 • Linser
s 222-226
22/3
v 12
Lab


23/3
v 12

 • Linsens förstoring
 • Linsformeln
 • Kameran
s 227-231
23/3
v 12
Lab


v 13

 • Påsklov

6/4
v 14

 • Ögat
 • Optiska instrument
 • Reflektera Optik
s 232-242
6/4
v 14
Lab


12/4
v 15

 • Uppgifter Optik
 • 3D-bilder
 • Mikrokosmos och makrokosmos
 • Kan man alltid dela något i mindre bitar
 • Inne i atomkärnan
 • Längre in i materien
s 243-252
12/4
v 15
Lab


13/4
v 1513/4
v 15
Lab


19/4
v 16

 • De odelbara
 • De fyra naturkrafterna
 • Vad finns bortom nästa kulle?
 • Vårt skenande universum?
 • Finns det liv i universum?
s 256-261
19/4
v 16
Lab


20/4
v 1620/4
v 16
Lab


26/4
v 17

 • Repetition

26/4
v 17
Lab


27/4
v 1727/4
v 17
Lab


3/5
v 18

 • Repetition

3/5
v 18
Lab


4/5
v 184/5
v 18
Lab


10/5
v 19

 • Repetition

10/5
v 19
Lab


11/5
v 1911/5
v 19
Lab


17/5
v 20

 • Nationella provet i Fysik A

17/5
v 20
Lab


18/5
v 2018/5
v 20
Lab


24/5
v 21

 • Diverse
 • Kanske studiebesök

24/5
v 21
Lab


25/5
v 2125/5
v 21
Lab