NV2B Fysik A

Tema

Tid Typ Innehåll Kurslitteratur
13/1
v 2

 • Uppgifter från Repetitionskurs i fysik
 • Tryck
 • Tryck mellan fasta kroppar
Nexus Fysik A s 113-122
13/1
v 2

 • Tryck i vätskor och gaser
s 113-122
14/1
v 2
Lab
 • Archimedes princip
s 113-122
20/1
v 3

 • Archimedes princip
 • Lufttryck
 • Fontäner
 • Allmänna gaslagen
s 113-122
20/1
v 3

 • Uppgifter Tryck
s 113-122
21/1
v 3
Lab
 • Specifik värmekapacitet
  • Vatten
  • Bly

21/1
v 3
Lab
 • Specifik värmekapacitet
  • Vatten
  • Bly

27/1
v 4

 • Reflektera Tryck
 • Uppgifter Tryck
 • Värme och temperatur
 • Mysteriet med värme och temperatur
s 130-141
27/1
v 4

 • Uppgifter
s 142-147
28/1
v 4

 • Materiens tillstånd
s 142-147
3/2
v 5

 • Inställd lektion
 • Värmeöverföring
s 148-151
3/2
v 5

 • Inställd lektion
 • Kylmaskiner o värmepumpar
 • Reflektera Värme och temperatur
s 152-159
4/2
v 5
Lab
 • Inställd lektion

4/2
v 5
Lab
 • Inställd lektion

10/2
v 6

 • Kylmaskiner o värmepumpar
 • Reflektera Värme och temperatur
 • Uppgifter Värme och temperatur
s 160-170
10/2
v 6

 • Uppgifter

11/2
v 6

 • Elektricitet
 • Laddning
 • Ledare, halvledare och isolatorer
 • Elektriska kretsar
s 160-170
s 171-177
11/2
v 6

 • Grundläggande kopplingar
s 178-185
17/2
v 7

 • Uppgifter Kopplingar
s 178-185
17/2
v 7

 • Uppgifter Kopplingar
s 178-185
18/2
v 7
Lab


18/2
v 7
Lab


v 8

Sportlov
v 9

 • Elektromotorisk spänning och polspänning
 • Elektriska fält
 • Reflektera Elektricitet
s 186-194
v 10

 • Uppgifter Elektricitet
 • Optik
s 195-211
v 11

 • Ljusets brytning
 • Färger
s 212-221
v 12

 • Linser
 • Kameran
s 222-231
v 13

 • Påsklov

v 14

 • Ögat
 • Optiska instrument
 • Reflektera Optik
s 232-242
v 15

 • Uppgifter Optik
 • 3D-bilder
 • Mikrokosmos och makrokosmos
 • Kan man alltid dela något i mindre bitar
 • Inne i atomkärnan
 • Längre in i materien
s 243-252
v 16

 • De odelbara
 • De fyra naturkrafterna
 • Vad finns bortom nästa kulle?
 • Vårt skenande universum?
 • Finns det liv i universum?
s 256-261
v 17

 • Repetition

v 18

 • Repetition

v 19

 • Repetition

v 20

 • Nationella provet i Fysik A

v 21

 • Diverse
 • Kanske studiebesök