TE1A Fysik A

Tema

Tid Typ Innehåll Kurslitteratur
13/1
v 2

 • Vad är fysik?
Nexus Fysik A s 6-11
20/1
v 3
Lab
 • Fysikaliska enheter
 • SI-systemet
 • Densitet
s 12-18
27/1
v 4

 • Mättnoggrannhet
 • Datorövningar
 • Reflektera Fysikaliska enheter
 • Uppgifter
s 17-23
3/2
v 5

 • Inställd lektion
 • Rörelse
s 24-29
10/2
v 6

 • Rörelse
 • Sträcka-tid-diagram
s 24-29
s 30-32
17/2
v 7

 • Räkneövning
s 6-32
v 8

 • Sportlov

v 9

 • Acceleration
 • Hastighet-tid-diagram
 • Uppgifter
s 33-35, 38
v 10

 • Exempel
 • Uppgifter
s 36-39
v 11

 • Begynnelsehastighet
 • Sträcka
 • Uppgifter
s 40-44
v 12

 • Exempel
 • Uppgifter
 • Luftmotstånd
s 43-45
v 13

 • Påsklov

v 14

 • Reflektera
 • Sammanfattning
 • Uppgifter
s 45-47
v 15

 • Uppgifter
s 48-50
v 16

 • Uppgifter
 • Mjukt vatten
s 51-55
v 17

 • Newtons kraftlagar
 • Krafter
 • Newtons första lag
 • Newtons andra lag
s 56-58
v 18

 • Exempel
 • Newtons tredje lag
 • Normalkraft
s 59-61
v 19

 • Exempel
 • Uppgifter
s 62-64
v 20

 • Gravitationskraft
 • Cavendish väger jorden
 • Krafter i vardagen
 • Hookes lag
s 65-67
v 21

 • Exempel
 • Uppgifter
s 68-69