NV3CTE3 Fysik B


Tid Typ Innehåll Kurslitteratur
12/1
v 2

Uppgifter från Repetitionskurs i fysik

13/1
v 2

 • Magnetism
 • Spolar
Nexus Fysik B s 116-124
15/1
v 2

 • Laddade partiklar i magnetfält
 • Induktion
s 125-133
19/1
v 3

 • Induktion
 • Magnetiskt & omagnetiskt föll genom aluminiumrör
s 134-137
20/1
v 3

 • Växelström
 • Växelströmsgenerator
 • Växelströmsmotor
 • Transformatorn
 • Oscilloskop-träning
 • Jordmagnetismuppgift
s 138-143
22/1
v 3

 • Självinduktion
 • Växelström i spole
 • Växelström i kondensator
 • Mikrofon och högtalare
 • Inledning till Elektromagnetiska vågor
 • IR: Fjärrkontroll & digitalkamera
 • Vågegenskaper: Laser & CD-skiva
s 144-150
26/1
v 4

 • Reflektera Elektromagnetism
 • Solvinden
s 151-161
27/1
v 4

 • Elektromagnetiska vågor
 • Elektromagnetisk strålning
 • Vågutbredning
 • Från radiovågor till gammastrålning
 • Temperaturstrålning
s 162-169
29/1
v 4

 • Osynligt ljus
 • Infrarött ljus
 • Ultraviolett ljus
 • Polarisation
 • Ljusvågor
 • Diffraktion i enkelspalt
 • Interferens i dubbelspalt
 • Interferens i gitter
s 170-173
s 174-179
2/2
v 5

 • Inställd lektion
 • Ljusvågor
 • Diffraktion i enkelspalt
 • Interferens i dubbelspalt
 • Interferens i gitter
s 174-179
3/2
v 5

 • Inställd lektion
 • Interferens i tunna skikt
 • Optisk väg
 • Interferens
 • Reflektera: Elektromagnetiska vågor
s 180-185
5/2
v 5

 • Inställd lektion
 • Uppgifter: Elektromagnetiska vågor
s 186-193
9/2
v 6

 • Interferens i tunna skikt
 • Optisk väg
 • Interferens
s 180-185
s 194-199
10/2
v 6

 • Reflektera: Elektromagnetiska vågor
 • Uppgifter: Elektromagnetiska vågor
 • Vågor och partiklar
 • Ljuspartiklar
 • Fotoelektrisk effekt
 • Comptoneffekten
 • Annihilation
 • Absorption av fotoner
 • Röntgenstrålar
 • Braggs lag
s 194-199
s 200-206
12/2
v 6

 • Partikelvågor
 • de Broglies formel
 • Tunnling
s 207-210
16/2
v 7

 • Atomer och spektrum
 • Bohrs atommodell
 • Atomspektrum
s 211-217
17/2
v 7

 • Atom- och molekylidentifiering
 • Växthuseffekten
 • Heisenbergs obestämdhetsrelation
s 218-225
19/2
v 7

 • Lab: Atomspektroskopi
s 226-231
v 8

 • Sportlov

2/3
v 9

 • Reflektera: Vågor och partiklar
 • Uppgifter: Vågor och partiklar
 • Interferens med stora partiklar
 • Relativitetsteori
s 232-248
3/3
v 95/3
v 99/3
v 10

 • Allmänna relativitetsteorin
 • In i atomen
 • Naturens krafter
 • Reflektera: Relativitetsteori
s 249-267
10/3
v 1012/3
v 1016/3
v 11

 • Uppgifter: Relativitetsteori
 • Tvillingparadoxen
 • Kärnfysik
s 268-283
17/3
v 1119/3
v 1123/3
v 12

 • Halveringstid och aktivitet
 • Växelverkan mellan strålning och materia
 • Strålskador
 • Stråldos
 • Vår strålmiljö
 • Fission - Kärnklyvning
 • Fusion - Kärnsammanslagning
 • Några specialområden
 • Reflektera: Kärnfysik
s 284-319
24/3
v 1226/3
v 12v 13

 • Påsklov

6/4
v 14

 • Uppgifter: Kärnfysik
 • MRI - Magnetic Resonance Imaging
 • Astrofysik
 • Avstånd i rymden
 • Stjärnors färg och temperatur
 • Det kosmiska kretsloppet
s 320-337
7/4
v 149/4
v 1413/4
v 15

 • Döende stjärnor
 • När stjärnor dör
 • Galaxutveckling
 • Kosmologi
 • Big Bang
 • Reflektera: Astrofysik
s 338-355
14/4
v 1516/4
v 1520/4
v 16

 • Uppgifter: Astrofysik
 • Repetition
s 356-359
21/4
v 1623/4
v 1627/4
v 17

 • Repetition

28/4
v 1730/4
v 174/5
v 18

 • Repetition

5/5
v 187/5
v 1810/5
v 19

 • Nationella provet i Fysik B

11/5
v 1912/5
v 1914/5
v 19

 • Lov

18/5
v 20

 • Diverse
 • Kanske studiebesök

19/5
v 2021/5
v 20