Planering: PTEU1206

Konstruktion B

Kursplan för Konstruktion B

Maskinteknik

HållfasthetsläraBridge Building Game

Tavelbilder
Belastningsfall 9
Exempel Böjning s 57
Typiska provuppgifter
Vridning från Typiska provuppgifter
Lösningar prov

Exempel på CAD - datorstödd konstruktion (maskinteknik)

Grunden för konstruktion: Java-appletter för Fysik

Här är en bra bok om matematisk problemlösning:
"Problemlösning - En handbok i rationellt tänkande" av G. Polya.
Originalets titel: "How to Solve It".

Videokurs i Matematik A (Kan vara bra som repetition.)

Aritm -- huvudräkningsträning:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/aritm/aritm-sve.html (webbläsarversion)
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/microemu/all.html (mobiltelefonversion)

Algebrax (algebraträningsprogram)

Maxima (symboliskt matematikprogram/datoralgebra program)

Här är en webbsida för vår miniräknare TI-84:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/ticalc-sve.html

Ansvarig utgivare: Mikael Bonnier
.