Programvaror

Nyheter för Matematik Grund/Vux

Det nationella provet för Matematik Grund är 5/5 2011, d.v.s. på torsdag. Det är de första skriftliga delarna som går då (del B1 och B2). Del C går 11/5 2011, d.v.s. torsdagen efter B-delarna. Här är Skolverkets information:
http://www.skolverket.se/sb/d/2916/a/16420. De som går Grund har fått ut del B1, B2 och C av 2009-års prov i början av april och de finns även som pdf-filer via en länk längre ned vid tidigare prov.


Man kan träna multiplikationstabellen på Webbmagistern. Se Multiplikationstab. och Multiplikation 1. Man kan även träna division på Multiplikation 2 och Multiplikation 3.


På webbplatsen Mattebegrepp på 17 språk finns pdf-filer för varje språk med svenska matematiska ord översatta till respektive språk.


Algebrax (zip-fil) är ett träningsprogram för algebra som fungerar i MS-DOS (eller emulator) och skall helst använda teckensnittet CP437.


Bra bok om problemlösning på grund- och tidig gymnasienivå: Liten guide för matematiska problemlösare (1993, 1997) av Bengt Ulin. Finns att låna på många bibliotek men kan finnas i magasinet (fråga bibliotekarierna).


Tidigare nationella prov finns här: <http://www.prim.su.se/matematik/tidigare_9.html>.


Kursplanen finns på: <http://www.fek.umu.se/~lw/diverse/matematik.html>.


Aritm -- huvudräkningsträning.


Manual för vår miniräknare Sharp EL-531WHsvenska och engelska. Det finns en emulator för en nyare version av miniräknaren (EL-W531H) som fungerar i Windows XP SP2 eller nyare: simulator531.zip.


På Mattecentrum kan man få läxhjälp både via forum och i verkligheten, men det är tyvärr en antidemokratisk & diskriminerande organisation, se <http://mattecentrum.orbin.se/>.


Här finns en matematisk uppslagsbok på svenska: "Matematik minimum - Terminologi".
Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 2.5 Sverige Licens. Follow @MOB_i_L

Kursböcker

  1. Matematik VUX 1
  2. Matematik VUX 2
Valid CSS!