Planering: NV3CTE3

Fysik B

Kursplan för Fysik B

Kursbok: Nexus Fysik B (Pris inkl. frakt: begagnad 114:- kr, ny 505:- kr.)

Tidigare Nationella prov i Fysik B:
Lösningar till boken Repetitionskurs i fysik (Kan lånas på folkbibliotek som e-bok eller pappersbok.)

Java-appletter för Fysik Physics Applets Math, Physics, and Engineering Applets
Georgios Smedja i Fysik och Matematik Learn Physics Today

Fysiktävlingen Gamla fysiktävlingsprov Fysiktävlingens arkiv

Videotips:
Boktips:
Här är en bra bok online om matematisk problemlösning:
"Problemlösning - En handbok i rationellt tänkande" av G. Polya.
Originalets titel: "How to Solve It".

Videokurs i Matematik A (Kan vara bra som repetition.)

Aritm -- huvudräkningsträning:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/aritm/aritm-sve.html (webbläsarversion)
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/microemu/all.html (mobiltelefonversion)

Algebrax (algebraträningsprogram)

Maxima (symboliskt matematikprogram/datoralgebraprogram)

Här är en webbsida för vår miniräknare TI-84:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/ticalc-sve.html

Ansvarig utgivare: Mikael Bonnier
.