Planeringar för elektronik t.o.m. v. 7: TE2A, TE2B

Konstruktion A

Kursplan för Konstruktion A

Maskinteknik

Exempel på CAD - datorstödd konstruktion (maskinteknik)

HållfasthetsläraBridge Building Game

Elektronik

Exempel på CAD - datorstödd konstruktion (elektronik) (videor)

Lödkurs & lödsäkerhet (videor)

Mätinstrument för växelspänning

Oscillator Building Blocks (Multivibratorer) (jpg, pdf)

AM-radio (kortvåg) & FM-radio

Philips EE 2003 (bruksanvisning för elektronikbygglåda -- bl.a. med förklaringar av hur radioapparaterna fungerar.)

Datablad: 74HC00N.pdf, 74HC02N.pdf, 74HC112N.pdf), 898-3-R330.pdf, DM74LS47N.pdf, MAN6760.pdf.

Mikroprocessorer
Zilog Z80 (förbättrad 8080), exempel: ABC 80, ZX81 (kretskort, ritning, emulator), TI-84.

Intel x86 (16-bitars 8080, modeller: 8086, 80186, 80286, 80386, 486DX, Pentium...), exempel: PC.

MOS Technology 6502 (lik 6800), exempel: C64, NES,  JBit (för mobiltelefoner); bok (online).

Motorola 68000 (16-bitars 6800), exempel: tidiga Macintosh, JAS Gripen.

Mikrokontrollrar (enchipsdatorer)
Atmel AVR: kom-i-gång.

Microchip PIC, exempel: MK112 (Brain Game a.k.a. Simon); bok (online).

Freescale 68HC08 (lik 6800): svensk bok om 68HC11 (pdf).

Exempel på mikrodatorteknik (fjärrstyrd fläkt)

Leverantörer av elektronikbyggsatser: ETF, Electrokit, Elektrobygg, Kjell & Co, Clas Ohlson, ELFA.

Forum om elektronik: Svenska ElektronikForumet, swnet.teknik.elektronik, Velleman Projects.

Föreningar för elektronik- och radioteknikintresserade som ungdomar kan bli medlemmar i: Frivilliga Radioorganisationen (FRO), Sveriges Söndaramatörer (SSA). FRO har gratis kurser i radiosamband och -teknik på kursgårdar på somrarna (resor och uppehälle betalt) p.g.a. att den är sponsrad av staten, ty den är en del av Hemvärnet.

Grunden för konstruktion

Java-appletter för Fysik

Här är en bra bok om matematisk problemlösning:
"Problemlösning - En handbok i rationellt tänkande" av G. Polya.
Originalets titel: "How to Solve It".

Videokurs i Matematik A (kan vara bra som repetition)

Aritm -- huvudräkningsträning:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/aritm/aritm-sve.html (Webbläsarversion)
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/microemu/all.html (Mobiltelefonversion)

Algebrax (algebraträningsprogram)

Maxima (symboliskt matematikprogram)

Här är en webbsida för vår miniräknare TI-84:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/ticalc-sve.html

Ansvarig utgivare: Mikael Bonnier
.