Planering: NV2A NV2B TE1A

Fysik A

Kursplan för Fysik A

Kursbok: Nexus Fysik A (Pris inkl. frakt: begagnad 265:- kr, ny 377:- kr.)

Tidigare Nationella prov i Fysik A:
Lösningar till boken Repetitionskurs i fysik (Kan lånas på folkbibliotek som e-bok eller pappersbok.)

Mattecentrum är antidemokratisk & diskriminerande organisation

Java-appletter för Fysik

Här är en bra bok om matematisk problemlösning:
"Problemlösning - En handbok i rationellt tänkande" av G. Polya.
Originalets titel: "How to Solve It".

Videokurs i Matematik A (kan vara bra som repetition)

Aritm -- huvudräkningsträning:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/aritm/aritm-sve.html (webbläsarversion)
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/microemu/all.html (mobiltelefonversion)

Algebrax (algebraträningsprogram)

Maxima (symboliskt matematikprogram)

Här är en webbsida för vår miniräknare TI-84:
http://www.df.lth.se.orbin.se/~mikaelb/ticalc-sve.html

Ansvarig utgivare: Mikael Bonnier
.